Instalacje sanitarne

Oferujemy następujące usługi:

  • sieci wodne i kanalizacyjne
  • sieci preizolowane (centralnego ogrzewania)
  • instalacje wodne i kanalizacyjne
  • instalacje gazowe
  • instalacje centralnego ogrzewania
  • instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • kotłownie nisko i wysokoparametrowe
  • węzły cieplne