Realizacje

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze w Rembertowie

Budynki jednorodzinne

Lokal gastronomiczny na terenie Galerii Północnej