Centrum medyczne Powązkowska (rewitalizacja koszar carskich) w Warszawie


Inwestor: NZOZ Poradnia Stomatologiczna "DORMED" D.C. Uszyńscy Sp. jawna

Więcej o inwestycji:

Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej - klinikę medyczną.

Zakres opracowania K.M.R.:

Projekty wszystkich instalacji sanitarnych oraz elektrycznych wraz z infrastrukturą zewnętrzną.

Centrum medyczne Powązkowska