Świadectwa energetyczne


W związku z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz wprowadzeniu wymogu dołączania świadectwa charakterystyki energetycznej przy każdej transakcji sprzedaży i wynajmie nieruchomości oferujemy usługi wykonania świadectw charakterystyki energetycznej dla różnego rodzaju nieruchomości, takich jak lokale mieszkalne, budynki jednorodzinne, budynki wielorodzinne oraz budynki i lokale usługowe.

Kilkunastoletnie doświadczenie naszej Pracowni oraz wszechstronnie wykształcona kadra projektantów gwarantują rzetelnie przygotowaną dokumentację i sprawną obsługę.

Nasze biuro mieści się na warszawskim Mokotowie, co jest niewątpliwym atutem w razie potrzeby wizji lokalnej nieruchomości.

Świadectwo charakterystyki energetycznej - czym jest i dlaczego jest potrzebne?

Od kwietnia 2023 roku właściciele budynków oraz lokali przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem będą musieli posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej.

Wymóg ten wynika z nowelizacji ustawy o świadectwach charakterystyki energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane.

Świadectwo trzeba również sporządzić w przypadku modernizacji budynku, która będzie miała wpływ na zużycie energii.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Informacje zawarte w świadectwie trafiają do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), a jego okres ważności wynosi 10 lat.

Brak posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej grozi karą grzywny w wysokości kilku tysięcy złotych.

W ustawie znalazł się również zapis, że to notariusz odnotowuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy przez zbywcę nieruchomości świadectwa charakterystyki energetycznej.

Jeśli potrzebujesz świadectwa charakterystyki energetycznej, zapraszamy do skorzystania z usług naszego Biura Projektowego - Grupa K.M.R.

Wszelkie informacje na temat wykonania świadectwa oraz kosztów z tym związanych uzyskasz dzwoniąc pod nr tel.: 660 120 335 lub wysyłając zapytanie na adres email: swiadectwa@kmr-pe.pl

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2▪rok)]
OCENIANY BUDYNEK

Wskaźnik świadectwa energetycznego K.M.R.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Szacunkowy czas realizacji wynosi do 3 dni roboczych.
Zamawiający otrzymuje 3 egzemplarze świadectwa w wersji drukowanej lub wersję elektroniczną z podpisem zaufanym w zależności od wyboru.
Przy budynkach powtarzalnych uruchamiamy system rabatowy.
Na życzenie klienta wystawiamy fakturę.